ĐẶC SẮC【Đặc sắc】Đấu Hạng Liên Server

【Đặc sắc】Đấu Hạng Liên Server

21/07

I. Nội dung tính năng

1. Ngẫu nhiên trong phạm vi rank lân cận toàn server ghép 14 đối thủ, lần đầu thắng đối thủ nhận Huy Chương. 

2. Sau khi ghép đối thủ, người chơi đối thủ ngẫu nhiên ở hạng 1-14, hạng sẽ cố định. Nếu người chơi trong danh sách đối thủ thăng cấp, hệ thống sẽ tự động ghép 1 người chơi mới ở vị trí xếp hạng còn thiếu hiện tại. Huy Chương đã cướp thành công sẽ không cài lại. 

3. Bản thân đang ở hạng thấp nhất trong danh sách đối thủ, cứ cướp 1 Huy Chương, hạng tăng 1 bậc. Cướp toàn bộ 14 Huy Chương sẽ trực tiếp thăng cấp. 

4. Xếp hạng liên server cách 48 giờ tổng kết 1 lần, đạt TOP5 có thể thăng cấp. Thăng cấp thất bại sẽ dừng ở rank hiện tại, mỗi lần thăng cấp thất bại hệ thống sẽ ghép đối thủ khá yếu cùng rank, khi thăng cấp thành công sẽ khôi phục bình thường. 

5. Khi chưa thăng cấp, Huy Chương đoạt được là “Huy Chương tạm thời”, sẽ không ghi vào tổng số Huy Chương, vì vậy cũng sẽ không ghi vào trong BXH. 

 

II. Các phần thưởng trong đấu hạng liên server:

 

1. Thưởng thắng đầu: Lần đầu thắng đối thủ nhận thưởng.

2. Thưởng thăng cấp: Dựa theo thăng cấp thành công hoặc thất bại để gửi thưởng tương ứng.

3. Thưởng rank: Đạt rank chỉ định nhận thưởng và BUFF thuộc tính toàn phái. 

* Lưu ý: Trong xếp hạng Huy Chương, nếu số Huy Chương bằng nhau sẽ xếp hạng theo Lực Chiến.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ