ĐẶC SẮC【Đặc Sắc】Ma Chủ Xâm Nhập - Hang Rồng

【Đặc Sắc】Ma Chủ Xâm Nhập - Hang Rồng

21/07

⏰Thời gian mở: 30 ngày đầu của mỗi server
💥Mỗi ngày vào 10 giờ-24 giờ, mỗi 2 giờ Hang Rồng Bất Hủ được mở 1 lần.

Hang Rồng Lửa mở, Hang Rồng Đại Dương là khu vực nguy hiểm, map BOSS được tiến hành PK, khi BOSS bại trận, người chơi có chiếm lĩnh BOSS lâu nhất sẽ nhận QUÀ SỞ HỮU, người chơi sở hữu sẽ bị giảm lượt khiêu chiến, người chơi khác sẽ không bị giảm lượt. 

Hang Rồng Rừng mở là khu vực an toàn, map BOSS chỉ được công BOSS, khi BOSS bại trận, người chơi TOP3 trong bảng ST nhận thêm thưởng và thưởng rơi, người chơi khác nhận thêm thưởng rơi, tất cả người chơi nhận thưởng đều bị giảm lượt khiêu chiến.

Tham gia ngay nào Chiến Binh ơi!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ