ĐẶC SẮC【Đặc sắc】Tính Năng Ma Khí

【Đặc sắc】Tính Năng Ma Khí

21/07

Thời gian mở: 10 ngày sau khi mở sever.


💥Ma Khí: Chiến Binh phải đeo ít nhất là 4 món giống nhau trở lên của cùng 1 loại trang sức thì mới kích hoạt được Ma Khí của món đó nhé.

💥Cường Hóa Ma Khí: Tiêu các Ma Khí phẩm thấp để tăng level cho Ma Khí phẩm cao để tăng thuộc tính nhân vật.

💥Tinh Luyện Ma Khí : Tiêu Đá Luyện Ma Khí, vị trí khác nhau sẽ tăng thuộc tính khác nhau. Cấp tinh luyện càng cao thì % thành công càng thấp, thành công % khi đột phá là 100%.

💥Cấp tinh luyện toàn thân: Cấp cường hóa tinh luyện Ma Khí toàn thân càng cao, thuộc tính buff càng cao.

💥Chúc phúc Ma Khí:

- Đeo Ma Khí mới có thể chúc phúc Ma Khí.

- Ma Khí chúc phúc chắn chắn sẽ thành công.

- Giới hạn cấp chúc phúc liên quan đến cấp tinh luyện Ma Khí của vị trí tương ứng, cấp tinh luyện càng cao lượt chúc phúc càng nhiều.

💥Sửa Ma Khí: 

- Tiêu đá sửa Ma Khí có thể sửa Ma Khí, tiến độ sửa đạt 100% và ngẫu nhiên +1 cấp sửa của vị trí nào đó, kích hoạt nhận buff lực chiến của thuộc tính tương ứng.

- Khi sửa 5 vị trí đạt giới hạn cấp của cùng giai đoạn sẽ vào giai đoạn tiếp theo, nhận ngẫu nhiên thuộc tính mạnh hơn.

💥Nhóm Ma Khí: Kích hoạt sức mạnh Ma Khí đạt số lượng tương ứng sẽ nhận thêm thưởng thuộc tính, kích hoạt xong 5 vị trí sẽ kích hoạt kỹ năng bộ

💥Lõi Ma Khí:

Kích hoạt Lõi Ma Khí sẽ nhận buff thuộc tính, lực chiến tăng mạnh.

Dùng Lõi Ma Khí có thể kích hoạt  tăng cấp và không liên quan đến cấp sửa Ma Khí.

💥Ghép Ma Khí:

- Chỉ Ma Khí phẩm chất Sử Thi trở lên có thể ghép.

- Sau khi ghép thành công, Ma Khí sẽ tăng 1 sao, khi số sao đạt 4 sao, Ma Khí sẽ tự động đổi thành phẩm Truyền thuyết.

- Ghép Ma Khí cần tiêu hao Ma Khí sử thi cùng bậc cùng loại cùng vị trí và Nguyên liệu ghép Mảnh Khí hồn.

💥Tẩy luyện Ma Khí:

- Ma Khí đạt 5 sao có thể tẩy luyện, không giới hạn lượt tẩy.

- Tẩy luyện xong sẽ thay đổi loại, màu sắc, độ lớn của dòng thuộc tính.

- Tẩy luyện xong nhận tất cả thuộc tính cam, đều là giá trị lớn nhất của thuộc tính kèm theo.

- Khi tăng từ bậc 5 trở lên  bậc Thiên thuộc tính kèm theo thay đổi ngẫu nhiên. Còn khi bậc Thiên tăng lên phẩm, thuộc tính kèm theo không thay đổi.

💥Đổi & Tách Ma Khí:

- Các bộ phận của vũ khí ma thuật có phẩm từ sử thi trở lên có thể phân giải thành tinh hoa Ma Khí, dùng tinh hoa Ma Khí  có thể đổi vũ khí ma thuật chỉ định .

- Khi lực chiến Ma Khí đạt 6.000.000, bật tính năng phân hủy đá thăng cấp Ma Khí và chuyển nó thành tinh hoa Ma Khí.

Tham gia ngay Chiến Binh ơi!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ