ĐẶC SẮC【Đặc Sắc】Tính Năng Vật Tổ

【Đặc Sắc】Tính Năng Vật Tổ

20/08

💥 Vật Tổ:

  • Tất cả các bộ phận trang bị khi được trang bị xong sẽ tăng bậc để kích hoạt vật tổ , nhận kỹ năng sức mạnh và buff thuộc tính
  • Kích hoạt kĩ năng cần tiêu sách kĩ năng tương ứng để tăng cấp
  • Mỗi vật tổ đều có trang bị độc quyền riêng 
  • Tiêu trang bị tương ứng để tăng cấp sao trang bị

Thanh Khâu Cửu Vỹ

Đại Hoang Bát Trạch

Phương Hoàng Bất Tử

Bồng Lai Tiên Lộc 

Tách & Đổi: Tách các vị trí không cần thiết để đổi các vị trí thiếu

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ