ĐẶC SẮC【Đặc Sắc】Vũ Trụ Bao La

【Đặc Sắc】Vũ Trụ Bao La

20/08

💥Điều kiện mở: Mở Server ngày 40 và 5 nhân vật đạt Lv.181

💥Lối vào tính năng: Giao diện chính-Nhân vật- Tab [Vũ Trụ Bao La]

💥Vũ Trụ Bao La có 4 chủng loại, mỗi Vũ Trụ Bao La có 6 loại vật chất, thu thập Hoán Châu có thể kích hoạt vật chất tương ứng để tăng Lực Chiến! 

1, Có thể nâng cấp Vật Chất, Lõi và kỹ năng của Vũ Trụ Bao La để tăng lực chiến nhé!

2, Dùng Nhật Hoán Châu, Nguyệt Hoán Châu, Tinh Hoán Châu, Thần Hoán Châu có thể nâng cấp Vật Chất Vũ Trụ Bao La tương ứng!

3, Dùng Lõi Nhật Hoán Châu, Lõi Nguyệt Hoán Châu, Lõi Tinh Hoán Châu, Lõi Thần Hoán Châu có thể nâng cấp Lõi Vũ Trụ Bao La tương ứng!

4, Dùng L.hồn Nhật Hoán Châu, L.hồn Nguyệt Hoán Châu, L.hồn Tinh Hoán Châu, L.hồn Thần Hoán Châu có thể nâng cấp kỹ năng Vũ Trụ Bao La tương ứng!

5, Hào Quang nhận được khi nâng cấp Lõi giúp tăng tất cả thuộc tính của Vật Chất và Lõi tương ứng! Ví dụ: Hào Quang Chấn Nguyệt có thể giúp tăng tất cả thuộc tính của Vật Chất Nguyệt và Lõi Nguyệt.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ