HƯỚNG DẪN【Hướng Dẫn】Ấn Ký và Đảo Nguyền Rủa

【Hướng Dẫn】Ấn Ký và Đảo Nguyền Rủa

08/08

1. Đảo Nguyền Rủa: sử dụng thể lực hằng ngày để vào đảo

Có 3 khu vực trên đảo : Đảo Đại Lục, Đảo Bầu Trời, Đảo Trời Sao. Mỗi 1 khu vực sẽ rớt Ấn Ký khác nhau, quái level càng cao thì phẩm Ấn Ký càng tốt. Mỗi ngày đc vào 1 lần , mỗi lần cần 10 vé để vào, có thể dùng kim mua vé.

Đánh boss ở Đảo Nguyền Rủa để lấy năng lượng Ấn Ký mở khóa các ô Ấn Ký .

2. Ấn Ký: 

  • Chia làm 8 loại Địa, Thủy, Mộc, Nhật, Nguyệt, Tinh, Thiên, Vân. Mỗi loại Ấn Ký chỉ có thể đeo 1. Mỗi ô có thể đeo các loại bất kì
  • Đeo Ấn Ký cùng 1 bộ có thể kích hoạt hiệu quả bộ, 1 bộ gồm 4 món, bộ số sao khác nhau không thể kết hợp.

  • Tách Ấn Ký: Ấn ký có thể tách làm tinh hoa ấn ký để cường hóa ấn ký

  • Cường Hóa Ấn Ký: Sử dụng tinh hoa Ấn Ký để cường hóa tăng công, hp, thủ , công thương khung. Khi công thương khung đạt tổng 6000 thì sẽ mở sưu tầm Ấn Ký.

  • Sưu Tầm Ấn Ký: Người chơi có thể mang Ấn Ký k sử dụng để đặt vào trong sưu tầm, nhận thuộc tính sưu tầm.Đồng thời cũng có thể mang Ấn Ký từ trong sưu tầm trở về túi đồ nhưng sẽ trừ thuộc tính sưu tầm tương ứng với Ấn Ký đó. Mỗi Ấn Ký chỉ có thể sưu tầm 1 lần.

Tham gia ngay nào Chiến Binh ơi!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ