HƯỚNG DẪN【Hướng Dẫn】Đấu Luyện Ngục

【Hướng Dẫn】Đấu Luyện Ngục

07/09

💥 Đấu Thần Trang :

  • Mỗi ngày được tham gia 10 lượt 
  • Phần thưởng nhận được là thần trang và nguyên liệu nâng cấp thần trang

💥 Đấu Đồ Giám:

  • Giới hạn 1 ngày tham gia 10 lượt hằng ngày
  • Phần Thưởng : Thẻ đồ giám và thẻ hộ tống công chúa

💥Đấu Ngọc:

  • Giới hạn 1 ngày tham gia 5 lượt hằng ngày
  • Phần Thưởng : Ngọc Hp, Ngọc Công

💥Đấu Tinh Phách :

  • Giới hạn 1 ngày tham gia 5 lượt hằng ngày
  • Phần Thưởng : Pha Lê, Đá Lột Xác

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ