HƯỚNG DẪN【Hướng Dẫn】Tính Năng Trợ Thủ

【Hướng Dẫn】Tính Năng Trợ Thủ

28/07

💥 Mỗi 1 hệ phái sẽ có 1 trợ thủ riêng: 

  • Thánh Pháp Sư: Sách Khô Mộc

  • Đại Kiếm Sĩ : Khiên Lam Nhan

  • Thần Xạ Thủ : Đao Hắc Diệu

💥 Sử dụng Pha Lê tăng Trợ Thủ để tăng bậc Trợ Thủ :

Pha Lê Tăng Trợ Thủ kiếm ở hoạt động Nhà Ma nha Chiến Binh!

💥 Khảm Đá Trợ Thủ:  Mỗi 1 nhân vật sẽ có 5 ô khảm. Đá Khảm kiếm bằng cách đi hoạt động nhà ma và sự kiện ingame.

💥Cường Hóa Trợ Thủ: Sử Dụng Đá Cường Hóa Trợ Thủ để nâng level 

Đá Cường Hóa Trợ Thủ kiếm ở hoạt động Nhà Ma.

💥Trợ Thủ Thần Thánh: Kích hoạt đủ 5 vị trí khiên sáng ngoài kích hoạt thuộc tính cơ bản ra còn có 1 kỹ năng riêng.

Tham gia ngay nào Chiến Binh ơi!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ